Palkintosäännöt

 • Vuoden Koira - Raimo Louhion nimikkopalkinto

  1§ Palkinto on tarkoitettu toistaiseksi kiertäväksi Kanta-Hämeen Kanakoirakerho
  ry:n jäsenten keskuudessa.
  2§ Palkinto annetaan edellisenä vuonna parhaiten menestyneelle koiralle.
  3§ Erikseen järjestettävissä kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa, sekä
  varsinkin Suomen mestaruuskilpailuissa menestyminen katsotaan erityiseksi
  ansioksi.
  4§ Näyttelytulokset ja -menestyminen voidaan katsoa koiralle eduksi.
  Näyttelymenestyminen ei kuitenkaan yksin riitä palkinnon saamiseen.
  5§ Koiran omistajan on itse huolehdittava siitä, että koiran saavutukset tulevat Kanta-
  Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallituksen tietoon, mieluiten kirjallisena.
  6§ Valinnan suorittaa Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus.
  7§ Mikäli Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus katsoo, ettei ehdotettuja
  koiria ole riittävän korkeatasoisesti palkittu, voidaan palkinto jättää sinä vuonna
  jakamatta.
  9§ Epäselvissä tapauksissa Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus käyttää
  omaa harkintaa. Päätöksestä ei voi valittaa.
  Hämeenlinnassa 02.11.2005
  Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus
 • Vuoden Lupaus

  1§ Palkinto on tarkoitettu toistaiseksi kiertäväksi Kanta-Hämeen Kanakoirakerho
  ry:n jäsenten keskuudessa.
  2§ Palkinto on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille koirille.
  3§ Palkinto annetaan edellisenä vuonna seisovien kanakoirien rodunomaisissa
  käyttökokeissa parhaiten menestyneelle koiralle. Näyttelytulokset eivät valintaan
  vaikuta.
  4§ Erikseen järjestettävissä kansallisissa kilpailuissa, sekä varsinkin ns.
  ikäkausikilpailuissa menestyminen katsotaan erityiseksi ansioksi.
  5§ Koiran omistajan on itse huolehdittava siitä, että koiran saavutukset tulevat Kanta-
  Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallituksen tietoon, mieluiten kirjallisena.
  6§ Valinnan suorittaa Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus.
  7§ Mikäli kaksi koiraa katsotaan samanarvoisiksi, nuorempi voittaa.
  8§ Ensimmäistä koiraansa kouluttaneen ohjaajan koiran menestyminen katsotaan
  ansioksi.
  9§ Mikäli Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus katsoo, ettei ehdotettuja
  koiria ole riittävän korkeatasoisesti palkittu, voidaan palkinto jättää sinä vuonna
  jakamatta.
  10§ Epäselvissä tapauksissa Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus käyttää
  omaa harkintaa. Päätöksestä ei voi valittaa.
  Hämeenlinnassa 02.11.2005
  Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus
 • Kerhomitalit

  1 § Kanta-Hämeen Kanakoirakerhon jäsenten omistamille kanakoirille myönnetään
  kalenterivuoden aikana saavutetusta menestyksestä kerhon logolla varustettu mitali.
  2 § Mitali myönnetään seuraavista ansioista:
  - valion arvo Suomessa tai muissa maissa
  o muotovalio (MVA)
  o käyttövalio (KVA)
  o tottelevaisuusvalio (TVA)
  o jälkivalio (JVA)
  o agilityvalio (AVA)
  - seisovien kanakoirien hyväksytystä metsästyskokeesta saavutetusta 1. palkinnosta
  o kanakoirien erikoiskoe (KAER)
  o kanakoirien tunturikoe (KATU)
  o kanakoirien metsäkoe (KAME)
  o kanakoirien kenttäkoe (KAKE)
  3 § Mitalin saamisen ehtona on, että jäsen ilmoittaa koiran palkintoon oikeuttaman
  tuloksen tai tulokset sekä koiran täydellisen nimen kerhon sihteerille. Koiran omistaja
  vastaa koirasta jätettyjen tietojen oikeellisuudesta. Tulokset julkaistaan kerhon
  kotisivuilla.
  4 § Palkintovuoden tulokset tulee ilmoittaa viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15.
  päivään mennessä. Myöhässä tulleet tiedot eivät oikeuta saamaan palkintoa.
  5 § Palkinnot jaetaan Kanta-Hämeen Kanakoirakerhon vuosikokouksessa.
  6 § Koira palkitaan kalenterivuoden aikana ainoastaan yhdellä mitalilla.
  7 § Kanta-Hämeen Kanakoirakerho kaiverruttaa koiran palkintoon oikeuttavat ansiot
  jaettavaan mitaliin (vuosi, koiran täydellinen nimi, palkintoon oikeuttavat ansiot).
  8 § Palkitsemisesta päättää kerhon hallitus.
  9 § Kerhomitalia voidaan jakaa myös muuna palkintona. Näistä tapauksista päättää
  kerhon hallitus.
  Hämeenlinnassa 13.10.2006
  Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus