Palkintosäännöt

Vuoden Koira - Raimo Louhion nimikkopalkinto

1§ Palkinto on tarkoitettu toistaiseksi kiertäväksi Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n jäsenten keskuudessa.

2§ Palkinto annetaan edellisenä vuonna parhaiten menestyneelle koiralle.

3§ Erikseen järjestettävissä kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa, sekä varsinkin Suomen mestaruuskilpailuissa menestyminen katsotaan erityiseksi ansioksi.

4§ Näyttelytulokset ja -menestyminen voidaan katsoa koiralle eduksi.
Näyttelymenestyminen ei kuitenkaan yksin riitä palkinnon saamiseen.

5§ Koiran omistajan on itse huolehdittava siitä, että koiran saavutukset tulevat Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallituksen tietoon, mieluiten kirjallisena.

6§ Valinnan suorittaa Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus.

7§ Mikäli Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus katsoo, ettei ehdotettuja koiria ole riittävän korkeatasoisesti palkittu, voidaan palkinto jättää sinä vuonna jakamatta.

9§ Epäselvissä tapauksissa Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus käyttää omaa harkintaa. Päätöksestä ei voi valittaa.
Hämeenlinnassa 02.11.2005 Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus.Vuoden Lupaus

1§ Palkinto on tarkoitettu toistaiseksi kiertäväksi Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n jäsenten keskuudessa.

2§ Palkinto on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille koirille.

3§ Palkinto annetaan edellisenä vuonna seisovien kanakoirien rodunomaisissa käyttökokeissa parhaiten menestyneelle koiralle. Näyttelytulokset eivät valintaan vaikuta.

4§ Erikseen järjestettävissä kansallisissa kilpailuissa, sekä varsinkin ns.
ikäkausikilpailuissa menestyminen katsotaan erityiseksi ansioksi.

5§ Koiran omistajan on itse huolehdittava siitä, että koiran saavutukset tulevat Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallituksen tietoon, mieluiten kirjallisena.

6§ Valinnan suorittaa Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus.

7§ Mikäli kaksi koiraa katsotaan samanarvoisiksi, nuorempi voittaa.

8§ Ensimmäistä koiraansa kouluttaneen ohjaajan koiran menestyminen katsotaan ansioksi.

9§ Mikäli Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus katsoo, ettei ehdotettuja koiria ole riittävän korkeatasoisesti palkittu, voidaan palkinto jättää sinä vuonna jakamatta.

10§ Epäselvissä tapauksissa Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus käyttää omaa harkintaa. Päätöksestä ei voi valittaa.
Hämeenlinnassa 02.11.2005 Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus.Kerhomitalit

1 § Kanta-Hämeen Kanakoirakerhon jäsenten omistamille kanakoirille myönnetään kalenterivuoden aikana saavutetusta menestyksestä kerhon logolla varustettu mitali.

2 § Mitali myönnetään seuraavista ansioista:

 • valion arvo Suomessa tai muissa maissa
  o muotovalio (MVA)
  o käyttövalio (KVA)
  o tottelevaisuusvalio (TVA)
  o jälkivalio (JVA)
  o agilityvalio (AVA)
 • seisovien kanakoirien hyväksytystä metsästyskokeesta saavutetusta 1. palkinnosta
  o kanakoirien erikoiskoe (KAER)
  o kanakoirien tunturikoe (KATU)
  o kanakoirien metsäkoe (KAME)
  o kanakoirien kenttäkoe (KAKE)

3 § Mitalin saamisen ehtona on, että jäsen ilmoittaa koiran palkintoon oikeuttaman tuloksen tai tulokset sekä koiran täydellisen nimen kerhon sihteerille. Koiran omistaja vastaa koirasta jätettyjen tietojen oikeellisuudesta. Tulokset julkaistaan kerhon kotisivuilla.

4 § Palkintovuoden tulokset tulee ilmoittaa viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä. Myöhässä tulleet tiedot eivät oikeuta saamaan palkintoa.

5 § Palkinnot jaetaan Kanta-Hämeen Kanakoirakerhon vuosikokouksessa.

6 § Koira palkitaan kalenterivuoden aikana ainoastaan yhdellä mitalilla.

7 § Kanta-Hämeen Kanakoirakerho kaiverruttaa koiran palkintoon oikeuttavat ansiot jaettavaan mitaliin (vuosi, koiran täydellinen nimi, palkintoon oikeuttavat ansiot).

8 § Palkitsemisesta päättää kerhon hallitus.

9 § Kerhomitalia voidaan jakaa myös muuna palkintona. Näistä tapauksista päättää kerhon hallitus.


Hämeenlinnassa 13.10.2006
Kanta-Hämeen Kanakoirakerho ry:n hallitus.